Ραδιοσυχνότητες RF

Επιλεκτική “electrothermolysis” RF προσφέρει μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτίωση της χαλάρωσης των ιστών(επιδερμική χαλάρωση) και τις ρυτίδες. Χρησιμοποιούμε διπολικό (δύο ηλεκτρόδια) και τριπολικό RF (τρία ηλεκτρόδια) για τις θεραπείες του προσώπου. Το βασικό πλεονέκτημα των διπολικών και των τριπολικών ραδιοσυχνοτήτων είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι εστιασμένη, επομένως απαιτείται πολύ λιγότερη συνολική ενέργεια. Η χρήση χαμηλότερων επιπέδων ενέργειας οδηγεί σε μια θεραπεία χωρίς δυσφορία του ασθενούς και με άμεσα αποτελέσματα . Επιπλέον, έχουμε την δυνατότητα να μεταβάλουμε τα βάθη διείσδυσης, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη θεραπεία στις βαθιές και επιφανειακές στιβάδες του δέρματος.

Αποτελέσματα RF:
Επιδερμική σύσφιξη. Σημαντική βελτίωση στο περίγραμμα του προσώπου, στη χαλάρωση του λαιμού και των παρειών.