Κομμωτήριο Κέρκυρα Gemini

Wedding

In the most beautiful day of your life, you want everything to be perfect. So dο we. Our experience and continuous participation in seminars on all kinds of chignons, combined with our desire to find what suits best both to your face and your wedding dress, through personal discussion and rehearsals, assures you that your hair will beautifully compliment your face that day.

 

 

Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 3
Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 9
Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 6
Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 7
Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 2
Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 4
Κομμωτήριο Gemini Κέρκυρα Νυφικό Κούρεμα 5

Contanct Info

Gemini Beauty